M

Không bắt trẻ mầm non tập tô, viết chữ

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ GD – ĐT nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy trước lớp 1 vẫn đang tiếp diễn ở nhiều cơ sở giáo dục.

Ngày 22/8, Bộ GD - ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non  năm học 2013-2014, với sự tham gia của các đại biểu thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước.

Trong hội nghị này, lãnh đạo Bộ GD - ĐT tiếp tục nhấn mạnh tình trạng dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1 vẫn đang diễn ra ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non. Điều đó không chỉ tạo áp lực cho trẻ mà còn gây tốn kém, bức xúc cho phụ huynh.

Vì vậy, Bộ GD - ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ban hành ngày 28/6. Trong đó nêu rõ các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp một cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ.

Tuy nhiên, các giáo viên cần theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp và tác động kịp thời với gia đình giúp các em phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc trước khi bước vào lớp một.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non thuộc các địa phương có người dân tộc thiểu số, nhà trường cần tăng cường biện pháp đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Bên cạnh đó, các trường cần nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập, chống phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật và kì thị đối với trẻ nhiễm HIV, đảm bảo công bằng trong giáo dục mầm non.

Ngoài ra, hội nghị tổng kết cũng chỉ ra những khó khăn của ngành giáo dục mầm non trong năm qua. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Giáo dục mầm non, cho biết: “Cả nước còn thiếu 27.554 giáo viên đứng lớp. Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, ở một số địa phương chậm được khắc phục. Một số tỉnh, thành phố thiếu hàng nghìn giáo viên”.

Đặc biêt, 30% giáo viên hiện nay vẫn chưa được hưởng chính sách theo quy định hiện hành. Mạng lưới, trường lớp chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Toàn quốc còn 365/11.124 xã, phường, thị trấn chưa có trường; hơn 2.800 thôn, bản chưa có nhóm, lớp mầm non.

Nhận định được thực trạng này, Bộ GD - ĐT chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả nguồn vốn kiên cố hoá trường học, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo có đủ phòng học an toàn cho trẻ, bổ sung kịp thời nguồn giáo viên còn thiếu.

Cũng theo báo cáo tổng kết, ngành giáo dục mầm non đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Cụ thể, toàn quốc có 13.741 trường (tăng 295 trường so với năm học trước). Trong đó, công lập 12.098 trường (tăng 636 trường), dân lập 109 trường (giảm 3 trường), tư thục 1.437 trường (tăng 101 trường), bán công 97 trường (giảm 439 trường).

Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ở tất cả các độ tuổi đều tăng so với năm học trước, trong đó trẻ nhà trẻ đạt tỷ lệ 23,0% (tăng 0,3%); trẻ mẫu giáo đạt tỷ lệ 86,5% (tăng 2,1%). Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 99,7% (tăng 1,1%).

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật có những chuyển biến đáng kể. Số lượng trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non duy trì ổn định.

Một số địa phương đã phối hợp với các trung tâm hỗ trợ hoặc các trường chuyên biệt thực hiện can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Đặc biệt, Bộ GD - ĐT cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập.

 

An Hoàng

Bình luận

Tin tức mới nhất Sống trẻ