M

'Khổng Minh Việt Nam' và chuyện bị lột áo mũ, xoá tên bảng vàng

Một công thần lớn được ví như Khổng Minh song lại từng bị lột áo mũ, xóa tên bảng vàng vì lý do đặc biệt.

Chúa tiên Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn đã làm cho Đàng Trong hưng thịnh. Trong đó, quân sư Đào Duy Từ đóng vai trò không nhỏ.

Hy hữu trong lịch sử Việt: Vua duy nhất hai lần lên ngôi

Lịch sử phong kiến Việt Nam từng chứng kiến nhiều chuyện hy hữu như anh em cùng làm vua một lúc, người không mang họ Trần làm vua nhà Trần hay vua hai lần lên ngôi.

Khổng Minh Gia Cát Lượng và những lời tiên tri sấm truyền

Trong văn hóa Trung Hoa, Gia Cát Lượng là bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến đời đời thán phục. Đến nay, những lời tiên tri ông để lại cho hậu thế vẫn là bí ẩn chưa giải mã hết.

Thanh Điệp - Anh Thư

Video: Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục