M

Kiểm tra việc luyện tập diễu binh, diễu hành

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh kiểm tra công tác luyện tập diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/91945 - 2/9/2015).

Ngày 17/7, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/91945 - 2/9/2015) đã chủ trì buổi kiểm tra kết quả luyện tập của 53 khối đi, khối quân nhạc, lực lượng tiêu binh, rước đuốc... tham gia vào lễ kỷ niệm.

Các thành phần tham gia buổi kiểm tra đã thực hành các nội dung theo thứ tự, kịch bản lễ kỷ niệm, tập trung vào thể hiện khẩu lệnh, động tác Điều lệnh Đội ngũ của khối trưởng, các hàng 2, 3, 7, 8 của các khối. Tổ chức chấm điểm đánh giá kết quả cụ thể, khách quan, chính xác đến từng khối, từng đơn vị. 

Với công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, buổi kiểm tra đã đạt kết quả tốt. Xếp thứ nhất là khối Quân nhạc đi của Đoàn Nghi lễ Quân đội; thứ hai là khối Sĩ quan Cảnh sát biển và thứ ba là khối Chiến sĩ Trinh sát đặc nhiệm do Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức huấn luyện....

Thay mặt Tiểu ban diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đã đánh giá cao sự cố gắng và kết quả của các lực lượng tham gia. Đồng chí yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tập luyện chặt chẽ, nghiêm túc nâng cao trình độ, yếu lĩnh động tác của từng người, khả năng hiệp đồng trong hàng, trong khối, bảo đảm có đội hình thống nhất, hùng dũng khi diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm...

Sẽ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 2/9.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/kiem-tra-viec-luyen-tap-dieu-binh-dieu-hanh/369299.html

Theo Vũ Xuân Dân/Quân Đội Nhân Dân

Bình luận

Tin tức mới nhất Hà Nội