M

Kiên quyết thu hồi hơn 500 biển số 80A, 80B cấp cho doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp và báo cáo trước 30/6.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về việc xử lý ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp.

Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 30/6.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, sử dụng xe do doanh nghiệp biếu, tặng tại thông báo số 127 ngày 10/3 và công văn số 2718 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng tình hình thực tế việc tiếp nhận, xử lý ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng của các Bộ, ngành và địa phương; đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng trong tháng 6 này.

Trước đó, giữa tháng 3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ôtô ký hiệu 80, theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan Trung ương, một số ban, bộ, ngành....

Đồng thời, xe được cấp biển số 80 phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tuyệt đối không cấp biển số ôtô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương sửa đổi Thông tư số 15 của Bộ Công an ngày 4/4/2014 quy định về đăng ký xe.

Nhiều cán bộ huyện dùng xe biển xanh đi lễ chùa

Một nhóm lãnh đạo, cán bộ Phòng Tài chính huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) sử dụng xe biển xanh đi lễ chùa.

Anh Văn

Bình luận

Tin tức mới nhất Hà Nội