M

Làm video clip bằng... Excel

Ngoài chức năng chính là thực hiện các bảng tính và công việc văn phòng, ứng dụng Excel trong bộ phần mềm Office còn có thể dùng để làm file video.

Làm video clip bằng... Excel

Ngoài chức năng chính là thực hiện các bảng tính và công việc văn phòng, ứng dụng Excel trong bộ phần mềm Office còn có thể dùng để làm file video.

Làm video clip bằng... Excel

Phil Clandillon và Steve Milbourne, hai nhân viên của một chi nhánh Sony BMG Luân Đôn đã hoàn thành file nhạc video này và tuyên bố "đây là file nhạc video đầu tiên trên thế giới viết bằng Excel".

Clandillon khi trả lời phỏng vấn cho biết:" Chúng tôi thấy rằng nơi làm việc của các bạn nhiều khi bị hạn chế internet hay bị ngăn chặn bởi sự an ninh". "Chúng tôi phát hiện nếu lưu trữ các file nhạc video dưới dạng bảng tính Excel, thì về cơ bản là có thể vượt qua giới hạn tưởng lửa an ninh cấp doanh nghiệp."

Bạn có thể tải những file nhạc video định dạng Excel của họ tại địa chỉ hacdcrocks.com

Theo Thông Tin Công Nghệ

Theo Thông Tin Công Nghệ

Bình luận

Tin tức mới nhất Công nghệ