M

Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc

Festival băng tuyết quốc tế lần thứ 26 vừa được tổ chức ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Với khoảng hơn 2.000 tảng băng, nhiều công trình đã được tạo dựng ở trên khu đất có diện tích 5.000 m2.

Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc

Festival băng tuyết quốc tế lần thứ 26 vừa được tổ chức ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Với khoảng hơn 2.000 tảng băng, nhiều công trình đã được tạo dựng ở trên khu đất có diện tích 5.000 m2.

Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc

Những tảng băng rực rỡ sắc màu.

Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc

Pháo hoa trong ngày khai mạc.

Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc
Lễ hội băng tuyết ở Trung Quốc

đỗ quyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo IC

Bình luận

Tin tức mới nhất Ảnh lạ