M

Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn

Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.

Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn

Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi chi tiết từng môn như sau:

Đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012

Đợt I: Ngày 4 - 5/7/2012, thi đại học khối A, A1 và V.

Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7/2012.

Đợt II: Ngày 9 - 10/7/2012, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13/7/2012.

 Đợt III: Ngày 15 - 16/7/2012, thi cao đẳng tất cả các khối thi.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7/2012.

Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012

Đối với hệ đại học


Đợt I, ngày 4-5/7 thi đại học khối A, A1 và V:
 

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối A1

Ngày 3/7

Sáng
Từ 8h

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 4/7

Sáng

Toán

Toán

 

Chiều

Ngày 5/7

Sáng

Hoá

Tiếng Anh

 

Chiều

                                   Dự trữ

         
Đợt II, ngày 9-10/7, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:
 

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 8/7

Sáng
Từ 8h

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 9/7

Sáng

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

 

Chiều

Toán

Sử

Toán

Ngày 10/7

Sáng

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

 

Chiều

                              Dự trữ

 
Đối với hệ cao đẳng


Các trường cao đẳng tổ chức thi trong 2 ngày 15-16/7.
 

         Ngày

Buổi

                                          Môn thi

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 14/7

Sáng
từ 8h

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 15/7

Sáng

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

 

Chiều

Toán

Toán

Toán

Sử

Toán

Ngày 16/7

Sáng

Hoá

Tiếng Anh

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

 

Chiều

                                    Dự trữ

 

Thời gian biểu từng buổi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Môn tự luận:
 

Đối với hệ cao đẳng


Các trường cao đẳng tổ chức thi trong 2 ngày 15-16/7.
 

         Ngày

Buổi

                                          Môn thi

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 14/7

Sáng
từ 8h

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Tuyển sinh 2012