M

Lời cầu xin cuối cùng

Trong phòng xưng tội, một phụ nữ ngồi trước vị linh mục: "Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy".

"Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?", linh mục hỏi.

"Dạ, khó nói lắm", người phụ nữ đáp.

"Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng", linh mục khuyên.

"Anh ta van vỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!", người phụ nữ mô tả.

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm