M

Lương lãnh đạo DN nhà nước sẽ không quá 100 triệu đồng

Theo Dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, thưởng lương của lãnh đạo DNNN gắn với kết quả kinh doanh và quy mô lợi nhuận, nhưng không quá 100 triệu đồng/tháng.

Theo đó, các cán bộ thuộc diện khống chế thu nhập gồm thành viên hội đồng quản trị (hoặc thành viên hội đồng thành viên), tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty. Cụ thể, lợi nhuận của công ty dưới 500 tỷ đồng, lương lãnh đạo tối đa 40-80 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận 500-1.000 tỷ đồng, lương 45-85 triệu đồng/tháng; lợi nhuận 1.000-2.000 tỷ đồng, lương 55-95 triệu đồng/tháng; lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng, lương 60-100 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Số liệu của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội tổng hợp 345 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước năm 2013 cho thấy, lương bình quân của người lao động là 10-11 triệu đồng/tháng, quản lý 25-26 triệu đồng/tháng. Công ty có quy mô lớn, làm ăn hiệu quả, lãnh đạo hưởng lương khoảng 70-90 triệu đồng/tháng, cá biệt có trường hợp 155 triệu đồng/tháng. 

Thậm chí, có công ty hiệu quả không cao, thua lỗ nhưng vẫn trả lương cho người quản lý 45 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, lương bình quân của lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân khoảng 45-70 triệu đồng/tháng (có doanh nghiệp tới 120 triệu đồng). Còn lương của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước ở mức 36 triệu đồng/tháng…

Sếp lương 200 triệu, công nhân 10 triệu 'không ai phản đối'

Lương lãnh đạo một đơn vị là 200 triệu, thì lương người công nhân 10 triệu, xã hội sẽ không ai phản đối.

http://www.tienphong.vn/kinh-te/luong-lanh-dao-dnnn-se-khong-qua-100-trieu-dong-862402.tpo

Theo Lê Hữu Việt/Tiền Phong

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh