M

Mang máy trợ tim của ông nội đến lớp

Cô giáo dặn học sinh mang theo một số thiết bị hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho tiết học "Cuộc sống hiện đạị".

Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh công bố những đồ vật mà chúng mang theo và giải thích công dụng của nó.

Natasa: "Em mang máy nghe nhạc".

Boris: "Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng".

Cô giáo: "Vova, thế còn em mang gì đến vậy?".

Vova: "Em mang máy trợ tim của ông nội ạ".

Cô giáo: "Thế ông mắng em không?".

Vova: "Không ạ! Ông chẳng mắng gì đâu, chỉ ặc ặc hai tiếng thôi ạ !".

 

Phong Lan ( Sưu tầm )

Bình luận

Bạn có thể quan tâm