M

Mây trắng ở Lâm Chi

Địa khu Lâm Chi (Nyingchi, Linzhi) được người dân địa phương gọi là "ngai vàng của mặt trời Tây Tạng".

Mây trắng ở Lâm Chi

Địa khu Lâm Chi (Nyingchi, Linzhi) được người dân địa phương gọi là "ngai vàng của mặt trời Tây Tạng".

Ở Lâm Chi ngày nào cũng cũng có mặt trời mọc, một điều đặc biệt so với các khu vực khác của Tây Tạng. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tuyệt vời với dòng sông Bá Thủy hùng vĩ.

Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi
Mây trắng ở Lâm Chi

Mỹ An

Theo China.org, Bưu Điện Việt Nam

Theo China.org, Bưu Điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Du lịch nước ngoài