M

Miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong gia đình

Đây là một trong những loại thu nhập được Bộ Tài Chính đề xuất miễn thuế trong dự thảo quy định chi tiết Luật thuế thu nhập cá nhân mới sửa đổi.

Miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong gia đình

Đây là một trong những loại thu nhập được Bộ Tài Chính đề xuất miễn thuế trong dự thảo quy định chi tiết Luật thuế thu nhập cá nhân mới sửa đổi.

Theo đó, dự thảo mới đã quy đinh cụ thể về các loại thu nhập được miễn thuế, với một số điểm mới trong chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trực hệ trong gia đình. Cụ thể, thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng nhà ở, các công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như vợ chồng, bố mẹ và con cái, ông bà và cháu... sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế.

Tiền lương hưu hàng tháng được nhận được từ quỹ hưu trí tự nguyện, thu nhập từ các sản phẩm của quỹ hưu trí tự nguyện, học bổng (bao gồm cả tiền sinh hoạt phí), thu nhập từ bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.... cũng không nằm trong diện thu nhập tính thuế. Ngoài ra, 11 nội dung sửa đổi, bổ sung khác về các loại thu nhập miễn thuế cũng được đưa vào dự thảo lần này.

Dự thảo cũng bổ sung quy định công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân lưu ký chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán (với mã chưa niêm yết) có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán theo mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Quy định này có hiệu lực với cả trường hợp đã nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trước đó.

Hiện dự thảo này đang trong quá trình lấy ý kiến và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Hạ Minh

Theo Infonet

 

Hạ Minh

Theo Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh