M

Mỗi ngày trên con dấu đều là ngày mới

Tom và Jim là hai người bạn từ thời thơ ấu, nhưng khi lớn lên họ sống ở hai thành phố khác nhau.

Một hôm, Tom và Jim gặp nhau tại đám cưới của một người bạn. Tôm hỏi:

"Jim, cậu làm việc ở đâu?".

"Tớ làm việc ở bưu điện".

"Công việc như thế nào?".

"Đóng dấu lên các bì thư".

"Suốt ngày chỉ đóng dấu thôi à. Chắc công việc đơn điệu và tẻ nhạt nhỉ?".

"Đâu phải vậy. Mỗi ngày trên con dấu là một ngày mới mà cậu".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm