M

Mua bánh mỳ để thăm bạn ốm

Hai sinh viên gặp nhau. "Thằng Tý vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mỳ đến thăm nó nhé".

Anh bạn sinh viên kia ngạc nhiên:

"Cái gì? Thăm người ốm sao lại mang bánh mỳ".

"Thế thăm người ốm thì người ta hay mang theo những gì?".

"Thì đường sữa, trái cây".

"Đấy! Bánh mỳ mà chấm sữa thì tuyệt. Mà khối đứa mang sữa đến thăm nó rồi, chúng mình mang theo bánh mỳ là hợp lý nhất rồi còn gì nữa".

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm