M

Nếu rắn cắn vào mặt

Tít và Mít đang học quân sự cùng mấy trăm sinh viên. Mít nói: "Sáng nay thầy giáo quân sự của tớ bày cách sơ cứu khi rắn cắn".

"Vậy hả? Thầy bảo mọi người xử lý thế nào?", Tít hỏi.

"Nếu rắn cắn và chân hay tay, dùng dây hoặc giẻ để buộc chặt phần phía trên là việc cần thiết để nọc độc không lan ra khắp cơ thể", Mít nói.

"Nhưng nếu rắn cắn vào mặt thì ta nên làm thế nào nhỉ?".

"Ngốc thế. Trong trường hợp đó ta buộc chặt cổ để nọc độc không lan xuống cơ thể".

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm