M

Nếu xương sống ngài gãy thì tuyệt

John bỏ nghề lái taxi để làm việc cho một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ. Một hôm anh ta gặp một khách hàng vốn là doanh nhân.

 

Với thái độ đầy nhiệt huyết, John sôi nổi thuyết phục khách hàng:

- Thưa ngài, nếu mất ngón tay cái, ngài sẽ được đền bù 10% số tiền bảo hiểm, tức là khoảng 400 ngàn USD. Còn nếu mất một cánh tay, ngài sẽ được hưởng ngay một triệu USD.

- Mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?

- Vâng, nếu xương sống ngài gãy thì tuyệt! Khi đó, ngài sẽ giàu to.

 

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống