M

Ngã giá với linh mục

Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn.

Vị thương gia nói: "5 vạn USD".

"Không được", linh mục đáp.

"10 vạn USD thì sao?", thương gia tăng giá.

Linh mục im lặng.

"Vậy 50 vạn nhé", thương gia nói tiếp.

Thấy linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rồi rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:

"Thưa cha, 50 vạn USD là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?".

"Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói 'Amen', mà nói tên sản phẩm của ông ta".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm