M

Ngân hàng Đông Á vào diện kiểm soát đặc biệt

Theo quyết định thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác.

Ngày 14/8, Ngân hàng Nhà nước công bố thông cáo báo chí về kết luận thanh tra toàn diện Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank), đồng thời quyết định đưa nhà băng này vào diện kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, trong giai đoạn 2012 trở về trước, ngân hàng này đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DAB. Với kết quả thanh tra nói trên, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định kiểm soát đặc biệt đối với nhà băng này.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DAB và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DAB vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân", thông báo cho biết.

Cơ quan này cho biết sẽ lựa chọn những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với nhà băng này. Các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo hoạt động của DAB được an toàn, trong đó có việc tái cơ cấu lại nhà băng này toàn diện.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Theo điều 6, Thông tư 08/2010 của Ngân hàng Nhà nước, việc kiểm soát đặc biệt được áp dụng đối với tổ chức tín dụng khi: 

1. Có nguy cơ mất khả năng chi trả, được biểu hiện: 03 (ba) lần liên tiếp không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo và tổng tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo đối với từng loại đồng tiền, vàng.

2. Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, được biểu hiện: Nợ xấu chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ cho vay hoặc từ 100% tổng vốn tự có trở lên trong vòng 03 tháng liên tiếp.

3. Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ.

Vì sao Chủ tịch HĐQT DongABank từ nhiệm?

Khẳng định rút khỏi HĐQT vì lý do sức khỏe, ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Chủ tịch HĐQT DongABank bác bỏ các tin đồn xung quanh lần rời ghế này.

Hạ Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm