M

Ngân hàng ngày càng 'ốm yếu'

Nhiều chỉ tiêu như tổng tài sản, tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động, vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đều chứng tỏ sức khỏe của ngân hàng ngày càng suy giảm.

Ngân hàng ngày càng 'ốm yếu'

Nhiều chỉ tiêu như tổng tài sản, tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động, vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đều chứng tỏ sức khỏe của ngân hàng ngày càng suy giảm.

Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/9, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm 7,06% so với cuối năm 2011, xuống còn 2.102.518 tỷ đồng. Tổng tài sản của các ngân hàng thương mại nhà nước trong khi đó đạt 2.069.193 tỷ đồng, tăng 5,05% so với cuối năm 2011; của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm 4,56% xuống 521.848 tỷ đồng; của các công ty tài chính cho thuê giảm 6,07% còn 158.851 tỷ đồng; của các quỹ tín dụng trung ương tăng 12,32% lên 13.708 tỷ đồng.

Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 1

Tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng cuối tháng 9 giảm 1,89% xuống 4.866.117 tỷ đồng, thay vì mức tăng 1,42% tại thời điểm cuối tháng 8.

Biến động về tổng tài sản đáng chú ý ở hai nhóm tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại cổ phần và công ty tài chính, cho thuê. Nếu như cuối tháng 8, tài sản của các ngân hàng cổ phần mới chỉ giảm 1,66% thì đến cuối tháng 9 mức giảm đã lên tới 7,06%. Còn các công ty tài chính, cho thuê, từ mức tăng hơn 7% cách đó một tháng, đã đảo ngược tình hình với mức giảm hơn 6%.

Vốn tự có của các ngân hàng thương mại nhà nước, của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài cùng tăng trong thời gian qua song vốn tự có của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần và của các công ty tài chính cho thuê sụt giảm quá mạnh đã khiến cho vốn tự có của toàn hệ thống chỉ còn tăng 5,76% so với cuối 2011, thay vì mức tăng 6,36% tại thời điểm cuối tháng 8.

Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 2

Tốc độ tăng trưởng vốn tự có của các tổ chức tín dụng so với cuối 2011

Vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng hầu hết giữ nguyên so với tốc độ tăng trưởng cuối tháng 8, riêng vốn của các công ty tài chính, cho thuê sụt giảm mạnh, từ mức tăng 0,15% xuống còn giảm 2,35%.

 Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 3

Tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng so với cuối 2011

Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 4

ROA, ROE của các tổ chức tín dụng đến hết quý II/2012

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đến cuối tháng 9 của các ngân hàng thương mại cổ phần đã lên đến 16,47%, từ mức 12,33% ở thời điểm cuối tháng 8. Tỷ lệ này của các công ty tài chính, cho thuê cũng tăng mạnh, từ 17,82% lên 21,22% trong khi của toàn hệ thống tăng từ 14,83% lên 16,81%.

Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 5

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hiện nay cao nhất thuộc về nhóm các quỹ tín dụng trung ương khi lên đến gần 40%, tiếp đến là của nhóm các ngân hàng liên doanh, nước ngoài. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại cổ phần giảm từ mức 14,15% tại thời điểm cuối tháng 8 xuống 13,95% vào cuối tháng 9.

Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 6

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các tổ chức tín dụng

Tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn điều lệ tại các công ty tài chính, cho thuê tăng vọt trong vòng 1 tháng qua, từ mức 124,85% tại thời điểm cuối tháng 8 lên 131,74% vào cuối tháng 9. Tỷ lệ này của các ngân hàng thương mại cổ phần tăng nhẹ từ 75,57% lên 76,44%. Tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn điều lệ của toàn hệ thống cuối tháng 9 là 90,9%.

Ngan hang ngay cang 'om yeu' hinh anh 7

Tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng

Theo CafeF/TTVN

Theo CafeF/TTVN

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh