M

Ngày toàn quốc kháng chiến qua câu hỏi trắc nghiệm

Trước dã tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, dân tộc Việt Nam không còn cách nào khác ngoài đứng lên chiến đấu bảo vệ nền độc lập.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Ngay sau đó, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối phó với muôn vàn khó khăn.

Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai, đồng thời gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội.

Nước ta tìm mọi cách cứu vãn hòa bình nhưng "chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới". 

Trước tình hình đó, dân tộc ta không còn lựa chọn nào khác, phải đứng lên kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do.

 

Trắc nghiệm: Những trạng nguyên nổi danh lịch sử

Khoa bảng là một trong những cách lựa chọn nhân tài phổ biến dưới thời phong kiến. Đây cũng là cơ hội để những hiền tài đóng góp cho đất nước.

Nguyễn Sương tổng hợp

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục