M

Người ấy nghĩ gì về bạn sau lần gặp đầu tiên?

Chỉ cần nhớ lại một số tình huống ứng xử trong buổi hẹn hò đầu tiên, bạn gái có thể đoán được đối phương ấn tượng thế nào với mình.

Giang Minh Nguyệt

Bạn có thể quan tâm

Sống trẻ