M

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Là một trong "Tứ đại danh tác" của văn học Trung Hoa, "Tây Du Ký" từng 3 lần được chuyển thể lên màn ảnh.

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Là một trong "Tứ đại danh tác" của văn học Trung Hoa, "Tây Du Ký" từng 3 lần được chuyển thể lên màn ảnh.

>>Màn động phòng hoa chúc của Trư Bát Giới
>>Khi Tôn Ngộ Không nude

Các nhà làm phim Trung Quốc từng 3 lần đưa chuyến đi thỉnh kinh của thày trò Đường Tam Tạng lên phim. Quen thuộc và được yêu thích nhất đến thời điểm này chính là phiên bản Tây Du Ký năm 1986 (và làm thêm năm 1998) của đài Truyền hình trung ương Trung Quốc. Tiếp theo là phiên bản năm 2009 của đài truyền hình Chiết Giang và phiên bản năm 2010 của đạo diễn Trương Kỷ Trung.

Cùng so sánh tạo hình của các nhân vật trong Tây Du Ký qua 3 phiên bản:

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Tây Du Ký phiên bản 1986

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Tây Du Ký phiên bản 2009 của đài truyền hình Chiết Giang

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Tây Du Ký phiên bản 2010 của đạo diễn Trương Kỷ Trung

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Tôn Ngộ Không qua các phiên bản 1986 - 2009 - 2010

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Sư phụ Đường Tam Tạng

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Trư Bát Giới

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Sa Tăng

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Ngựa Bạch Long

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Hồng Hài Nhi

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Nhị Lang Thần

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Hằng Nga

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Văn Thù Bồ Tát

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Thái Bạch Kim Tinh

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Cao Thúy Lan

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Ngọc Hoàng

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Ngân Giác đại vương

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Trư Bát Giới lúc ở nhà Cao lão trang

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Thổ Địa

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Thiết Phiến công chúa - vợ Ngưu Ma Vương

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Tây Lương nữ quốc

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Quan Âm Bồ Tát

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

7 nhền nhện tinh

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Ngưu Ma Vương

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Na Tra Thái Tử

Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng
Nhân vật 'Tây Du Ký' qua năm tháng

Hồng Giang

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Cri, 67

Bình luận

Tin tức mới nhất Tân Tây Du Ký