M

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Có những người ham máy tính đến nỗi thiết kế cả những chiếc PC di động hay để nhiều máy tính quanh giường để có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Có những người ham máy tính đến nỗi thiết kế cả những chiếc PC di động hay để nhiều máy tính quanh giường để có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Không rời được máy tính, kể cả lúc ốm nằm trên giường.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Máy tính bao quanh người.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Có cả một hệ thống máy tính di động.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Ăn máy tính, ngủ máy tính.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Mang cả bô vào phòng.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Những vết bàn phím hằn trên má.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Con cứ ngủ, bố còn bận nhé.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

"Có gì cần nói, cứ gửi qua mail"

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Rác rưởi xung quanh người cũng chẳng thèm dọn.

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

"Không, con cần máy tính".

Những hình ảnh hài hước về chứng 'nghiện' máy tính

Thiết kế sẵn cho ngôi mộ của mình.

đỗ quyên

Theo Oddee/Bưu Điện Việt Nam

Theo Oddee/Bưu Điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Thế giới