M

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Thầy giáo dùng ghế, chổi, hót rác làm thước kẻ hay ngồi thiền khi dạy học, cô giáo thoải mái ăn quà vặt khi giảng bài, là những hình ảnh vui nhộn của giáo viên.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Thầy giáo dùng ghế, chổi, hót rác làm thước kẻ hay ngồi thiền khi dạy học, cô giáo thoải mái ăn quà vặt khi giảng bài, là những hình ảnh vui nhộn của giáo viên.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Minh họa trực quan cho bài giảng.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Cô giáo vô tư không kém học sinh.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Cô giáo kiêm "ca sĩ".

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên
Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Dùng ghế làm thước kẻ.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Không có thước thì dùng chổi.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Hay hót rác.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Vừa ngồi thiền vừa dạy học.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Mặc kệ bảng bị đổ, thầy cứ dạy, trò cứ học.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Thầy giáo không gương mẫu.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Coi thi.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Thầy giáo hay hướng dẫn viên du lịch?

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Cô giáo "xì tin".

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Thầy giáo tài năng.

Những hình ảnh vui nhộn của giáo viên

Tài lẻ của cô giáo.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Thế giới