M

Nịnh bợ không đúng lúc

Nhà phê bình hội họa muốn lấy lòng một họa sĩ nên chọn ngày đẹp để tới xưởng vẽ của vị họa sĩ.

Sau màn chào hỏi, nhà phê bình tới một góc phòng, chỉ vào một thứ rồi nói: "Tôi chưa từng thấy bức họa nào đẹp như vậy".

"Anh muốn nói bức nào?".

"Bức mà ông đặt trên bàn gỗ đó".

"Ôi, nó không phải bức tranh".

"Vậy nó là cái gì".

"Nó chỉ là chỗ để tôi chùi cọ vẽ cho sạch sơn thôi".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm