M

Ông Đinh La Thăng làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM và được điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị kỷ luật? Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã bị kỷ luật cảnh cáo, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu tỷ lệ trên 90% kỷ luật ông Đinh La Thăng với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.

Hà Hương -Thắng Quang

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự