M

Ông Trầm Bê thôi chức Phó chủ tịch Sacombank

Ngày 9/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) đã họp và thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực theo nguyện vọng cá nhân.

Một diễn biến trước đó, ngày 1/10 vừa qua Sacombank và Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) chính thức thành "người một nhà".

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã thông báo ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê, sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập.

Trước đó, ông Trầm Bê đã có văn bản cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN các quyền cổ đông.

Ông cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu.

Dự kiến, cuối tháng 11/2015 này Sacombank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông để bầu ban lãnh đạo mới theo quy định.

Hết 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Sacombank khá khiêm tốn khi lợi nhuận giảm 11%, nợ xấu tăng từ mức 1,1% lên 1,6%.

Phương Diệp

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Trầm BêSacombankTài chính