M

Phí công đóng kịch

Một doanh nhân trẻ vừa mở công ty riêng. Anh thuê một văn phòng đẹp và thuê người trang trí nó bằng các tác phẩm mỹ thuật cổ.

Đang ngồi trong văn phòng, anh thấy một người đàn ông từ phía ngoài đi vào. Muốn tạo hình ảnh ấn tượng, chàng doanh nhân nhấc điện thoại lên và bắt đầu làm ra vẻ anh phải giải quyết  khối lượng công việc khổng lồ. Anh đưa ra những con số to lớn và những cam kết vĩ đại.

Cuối cùng anh đặt điện thoại xuống và quay ra hỏi người khách:

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Người đàn ông trả lời:

"À, tôi đến để kích hoạt đường dây điện thoại."  

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm