M

Phóng tàu vào ban đêm

Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của đất nước mà họ chào đời và lớn lên. Người phụ nữ nói với người đàn ông:

"Nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy", người phụ nữ nói..

Người đàn ông đáp lại: "Bậy, mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được. Tàu sẽ nóng chảy ngay lập tức!".

"Ông dốt thật, chúng tôi thừa thông minh để biết điều đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ phóng vũ trụ vào ban đêm".

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm