M

Quên găng tay trong bụng

Ông Ngọ vừa trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện để cắt một phần dạ dày. Vài ngày sau, một người từ bệnh viện gọi điện cho ông.

"Rất tiếc, thưa ông, nhưng chúng tôi phải báo một việc gấp".

"Việc gì vậy?".

"Chúng tôi phải mổ lại cho ông".

"Tại sao?".

"Hôm trước một bác sĩ quên đôi găng tay trong bụng ông".

"Ôi dào, tưởng chuyện gì. Tôi sẽ chi tiền để bác sĩ đó mua đôi găng tay khác nhé, chứ tôi sợ mổ lại lắm".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống