Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Quốc hội yêu cầu giảm lãnh đạo cấp phó

Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước yêu cầu giảm lãnh đạo cấp phó, thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh.

Với 94,5% đại biểu tán thành, Nghị quyết "Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", được Quốc hội thông qua chiều 24/11.

Theo nghị quyết, giai đoạn 2011-2016, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan còn nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc, chưa tinh gọn, hoạt động chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả, thời gian xử lý công việc còn chậm.

Giảm người giữ "hàm" lãnh đạo, quản lý

Quản lý biên chế tại nhiều bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm. Số lượng cấp phó ở một số đơn vị vượt quy định, còn mất cân đối về tỷ lệ giữa người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, giữ hàm cấp với công chức tham mưu, giúp việc….

Nghị quyết đặt ra yêu cầu, tiếp tục rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước nhằm khắc phục tình trạng cắt khúc, chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ trong quản lý nhà nước, bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ giữa các bộ phận.

Quoc hoi yeu cau giam lanh dao cap pho hinh anh 1
Các đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Quochoi.vn

Thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với đó, Chính phủ kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động.

Xác định rõ tiêu chí thành lập phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, số lượng vị trí việc làm và số công chức, đầu mối trực thuộc  tối thiểu cần có đối với từng loại đơn vị.

"Bộ, cơ quan ngang bộ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong để giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó và người giữ "hàm" lãnh đạo, quản lý", Nghị quyết nêu. Các quyết định thành lập tổ chức, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức không đúng tiêu chí, tiêu chuẩn phải bị thu hồi, hủy bỏ.

Ở địa phương phải sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng kiên quyết thu gọn đầu mối; nghiên cứu thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

Nghị quyết cũng yêu cầu thực hiện thí điểm hợp nhất: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung để có cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung luật trước khi áp dụng chung.

Từ năm 2018, khi thành lập mới ban chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động; kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế.

Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015.

Quốc hội yêu cầu, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Nghị quyết sẽ lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự tín nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bộ máy phình to sau 5 năm tinh giản Đại biểu Quốc hội nêu thực tế sau 5 năm thực kiện kế hoạch về tinh giản biên chế, bộ máy không gọn lại mà phình ra, đặc biệt là hình thành một số chức vụ không có trong quy định.

Bộ trưởng Nội vụ nói về đề xuất sáp nhập 4 bộ và 10 tỉnh

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng đề xuất sáp nhập 4 bộ và 10 tỉnh cần xem xét, tổng kết lại cho phù hợp vì quy mô mỗi địa phương, bộ ngành khác nhau.

Thắng Quang - Công Khanh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Chính phủ Thời sự