M

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 1.800 tỷ đồng

Trong quý II, các doanh nghiệp đã trích quỹ bình ổn xăng dầu với số tiền gần 1.300 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính ngày 7/8, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết quý II/2015 là 1.794,4 tỷ đồng. Con số này tại thời điểm 31/3 là hơn 2.843 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số trích quỹ BOG trong quý II là 1.294,814 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong khoảng thời gian này là 2.349,179 tỷ đồng.

Nhìn vào thống kê có thể thấy, số dư quỹ bình ổn tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là nhiều nhất, với 1.356 tỷ đồng, Tổng công ty Xăng dầu quân đội 287 tỷ đồng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam 114 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp đang có số dư Quỹ âm, như Tổng công ty kỹ thuật và đầu tư PETEC âm 145 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu âm 33 tỷ đồng, Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt âm 29 tỷ đồng.

Giá xăng giảm hơn 800 đồng

Theo yêu cầu của Liên bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng RON 92 sẽ giảm 816 đồng từ 15h chiều nay.


http://www.baohaiquan.vn/pages/quy-binh-on-gia-xang-dau-con-gan-1-800-ty-dong.aspx

Theo H.Vân/Báo Hải quan

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh