M

Quy định ghi âm, ghi hình trong các phiên tòa

Để đảm bảo tính rõ ràng, luật sư cho tôi hỏi phải căn cứ vào điều luật nào để được ghi âm, ghi hình tại phiên tòa?

Tôi là người khởi kiện trong vụ án hành chính. Phiên tòa sắp tới sẽ được xét xử công khai nên tôi muốn được ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Để đảm bảo tính rõ ràng, tôi phải căn cứ vào những điều luật nào? 

 Thế Anh (Bắc Ninh)

Theo quy định tại các Điều 49, khoản 2 Điều 140 Bộ Luật tố tụng hành chính và Thông tư số 01/2014/TT-CA ngày 28/4/2014 của Chánh án TAND Tối cao Ban hành nội quy phiên tòa thì không có quy định nào cấm các đương sự tham gia tố tụng trong vụ án hành chính không được ghi âm, chụp ảnh…. 

Như vậy về nguyên tắc pháp luật, bạn có thể làm những gì mà pháp luật không cấm.

Điều 140. Biên bản phiên toà

1. Biên bản phiên toà phải ghi đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này;

b) Mọi diễn biến tại phiên toà từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên toà;

c) Các câu hỏi, câu trả lời và phát biểu tại phiên toà;

d) Các nội dung khác phải được ghi vào biên bản phiên toà theo quy định của Luật này.

2. Ngoài việc ghi biên bản phiên toà, toà án có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên toà.

3. Sau khi kết thúc phiên toà, HĐXX phải kiểm tra biên bản; Chủ toạ phiên toà và Thư ký toà án ký vào biên bản.

4. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên toà, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên toà và ký xác nhận.

Luật sư Tạ Anh Tuấn

Văn phòng luật sư Bách Gia luật và cộng sự

Bình luận

Tin tức mới nhất Tư vấn luật