M

Quý III, quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng thêm 981,968 tỷ đồng

Theo số liệu được Bộ Tài chính công bố chiều tối nay (5/11), tính đến thời điểm 30/9, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 2.776,368 tỷ đồng.

Bộ tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6 là 1.794, 400 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III là 1.189,513 tỷ đồng.

Trong quý này, số tiền được trích từ quỹ cho việc BOG là 355,315 tỷ đồng. Số lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG là 2,822 tỷ đồng.

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 2.776,368 tỷ đồng.
Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 2.776,368 tỷ đồng.

Đây là số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét), Bộ Tài chính cho hay.

Trong kỳ công bố Quý III, Quỹ BOG của Tổng công ty Thương mại và Đầu tư được sáp nhập với Quỹ BOG của Tổng công ty Dầu Việt Nam (-144,949 tỷ đồng).

Petrolimex: Quỹ bình ổn xăng dầu giảm 200 tỷ đồng

Trước thời điểm điều chỉnh giá ngày 3/11, Quỹ bình ổn giá xăng dầu hình thành tại Petrolimex là 2.000 tỷ đồng.

 

 

http://www.baogiaothong.vn/quy-iii-quy-binh-on-gia-xang-dau-tang-them-981968-ty-dong-d126635.html

Theo C.Sơn/Giao Thông

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh