M

Ra mắt Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone

Tổng công ty này có vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng, do VNPT sở hữu 100% vốn và hoạt động dưới mô hình công ty mẹ - con.

Ngày 11/8, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone chính thức ra mắt sau hơn 1 năm thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT). Đây là một trong 3 đơn vị thành viên chính của VNPT, bên cạnh VNPT Net và VNPT Media, hình thành mô hình 3 lớp dịch vụ, hạ tầng và kinh doanh.

Tổng công ty này có vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng, do VNPT sở hữu 100% vốn và hoạt động dưới mô hình công ty mẹ - con. Nhiệm vụ chính của VNPT VinaPhone sẽ kinh doanh các dịch vụ di dộng dưới thương hiệu VinaPhone, băng rộng, truyền dẫn, các dịch vụ giá trị gia tăng cũng như giải pháp tích hợp viễn thông... và gánh trách nhiệm là đơn vị kinh doanh chủ lực của VNPT.

Theo ông Lương Mạnh Hoàng, Tổng giám đốc VNPT VinaPhone, mục tiêu của tổng công ty này sẽ là chiếm vị trí số một trên thị trường viễn thông và công nghệ thông tin. "Nói đến vị trí số một có thể xét đến lượng khách hàng, doanh thu, lợi nhuận hay dẫn đầu về những dịch vụ, hạ tầng mới. Hiện tại, mục tiêu chính của VNPT VinaPhone là dẫn đầu về lợi nhuận, về lượng khách hàng và về dịch vụ mới".

Mục tiêu đến năm 2020 của Tổng công ty VNPT VinaPhone là đạt doanh thu 83.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng. Đơn vị này đặt tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 49%, và chiếm trên 30% thị phần dịch vụ di động, 80% thị phần băng rộng. Slogan mới của tổng công ty này là "Kết sức mạnh, nối niềm tin".
T.A

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh