M

Số phận của máy bắt trộm

Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một máy bắt trộm rất thông minh, có khả năng tóm mọi loại tội phạm.

Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm.

Nước đầu tiên họ thử nghiệm là Mỹ. Trong vòng 30 phút, máy bắt 500 tên trộm. Sau đó, tại Argentina, trong vòng 10 phút máy bắt 6.000 tên trộm.

Khi đem máy tới Mexico, các nhà khoa học chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút. Họ vội vàng kiểm tra thì phát hiện kẻ gian đã lấy cắp máy.

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm