M

Tả bà sai quy định

Thấy Tèo đi học về với khuôn mặt buồn, mẹ hỏi: "Chuyện gì thế con?".

Tèo bảo: "Hôm nay con bị điểm kém môn tập làm văn".

"Đề bài là gì hả con?".

"Cô giáo yêu cầu tả bà ngoại".

"Vậy sao cô cho điểm kém".

"Tại con tả bà ngoại có mái tóc màu đen, hàm răng trắng, dáng mập mạp và mỗi sáng bà phóng xe máy đi chợ mua thực phẩm cho cả nhà".

"Thế thì sao?".

"Cô nói bà phải có mái tóc bạc phơ, răng đen vì nhai trầu, dáng gầy gò và chống gậy, chỉ làm mấy việc nhẹ nhàng. Đó là đặc điểm trong bài văn mẫu mà cô bảo lớp học thuộc lòng".

"Sao con không nói bà vẫn còn khỏe nên răng trắng, tóc đen?".

"Cô bảo tả như thế là sai với bài văn mẫu. Cả lớp đều viết như yêu cầu của cô nên con phải nhận điểm kém vì khác các bạn".

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm