M

Tài nếm rượu

Một bợm nhậu bước vào nhà hàng rồi khoe khoang rằng anh ta có khả năng phân biệt mọi loại rượu dù người khác bịt mắt anh ta.

Nhiều người trong nhà hàng cá cược rằng anh ta chỉ nói khoác.

Anh hầu bàn đưa ra từng loại rượu và lần nào bợm nhậu cũng nói đúng

Cáu tiết, anh bồi mang ra một cốc nước lã. Bợm nhậu uống một ngụm và nhổ toẹt ngay ra, thú nhận:

"Không biết nó là cái thứ đồ uống quái quỷ gì, nhưng tôi biết chắc một điều: Khách hàng sẽ không mua nó".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm