M

Thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt ôtô nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mới về giá tính thuế TTĐB đối với ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ.

Giá tính thuế TTĐB đối với ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ có sự thay đổi
Giá tính thuế TTĐB đối với ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ có sự thay đổi.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB; trong đó có quy định mới về giá tính thuế TTĐB đối với ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ.

Theo đó, đối với cơ sở nhập khẩu ôtô dưới 24 chỗ, giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Giá vốn xe nhập khẩu bao gồm: Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu (nếu có) + thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu. Trường hợp giá bán của cơ sở nhập khẩu ôtô dưới 24 chỗ thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô dưới 24 chỗ, giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán xe ôtô chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô dưới 24 chỗ thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

http://www.baogiaothong.vn/thay-doi-cach-tinh-thue-tieu-thu-dac-biet-o-to-nhap-khau-d126098.html

Theo Bình Minh/Giao Thông

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Ô-tô