M

Thời của USB nhỏ gọn sắp chấm dứt?

Từng là phương tiện lưu trữ tiện lợi nhất, nhưng USB đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì những công cụ lưu trữ trên Internet khác.


Thăm dò ý kiến

Bạn đang dùng công cụ lưu trữ nào chủ yếu?

Xem kết quả

Lê Phát - Nhật Nguyên

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Công nghệ