M

Thu hẹp đối tượng được ở nhà công vụ

Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật nhà ở sửa đổi với tỷ lệ 83,30% đại biểu tán thành.

Trình bày báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉ lý dự thảo Luật này, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Phan Trung Lý cho biết tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua đã thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

Cụ thể, nếu là cán bộ, công chức ở trung ương thì giữ chức vụ từ cấp tổng cục trưởng và tương đương trở lên, nếu ở địa phương thì từ cấp chủ tịch huyện, giám đốc sở và tương đương trở lên mới được xét thuê nhà công vụ.

Thu hep doi tuong duoc o nha cong vu hinh anh 1
Đối tượng được cấp nhà công vụ đã được thu hẹp theo Luật nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 25/11.

Điều kiện là những công chức trên vẫn phải đáp ứng quy định chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác và một số điều kiện khác.

Đối với các cán bộ, công chức khác nếu được điều động, luân chuyển đến công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mới được bố trí thuê nhà ở công vụ như đối tượng là giáo viên, bác sĩ.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật đã quy định cụ thể trách nhiệm và thời hạn thực hiện việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. Cụ thể, người đang thuê, thuê mua nhà ở thuộc diện bị thu hồi phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị được giao quản lý nhà ở.

Trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thực hiện cưỡng chế thu hồi, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi.

Yêu cầu thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Trần Văn Truyền khi còn đương chức và khi về nghỉ hưu đã có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chính sách nhà, đất

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141125/tong-cuc-truong-tro-len-duoc-o-nha-cong-vu/676257.html

Theo V.V.Thành/Tuổi trẻ

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự