M

Thu nhập dưới 700.000 đồng/tháng sẽ được coi là người nghèo

Mức áp dụng với khu vực thành thị sẽ cao hơn so với khu vực nông thôn. Theo đó, người nào thu nhập dưới 900.000 đồng ở thành thị sẽ thuộc chuẩn nghèo.

Đây là ý kiến nhất trí của thành viên Chính phủ với phương án chuẩn nghèo thu nhập do Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội trình bày. Theo Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, đây là cách tiếp cận đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, xét về thu nhập, những người sống ở khu vực nông thôn có thu nhập dưới 700.000 đồng một người một tháng sẽ nằm trong diện nghèo. Tiêu chuẩn áp dụng với khu vực thành thị sẽ cao hơn, ở mức 900.000 đồng một người một tháng.

Theo tính toán của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, với quy định mới, tỷ lệ hộ nghèo ước tính sẽ là 12%, trong khi số hộ cận nghèo sẽ là 6% dân số.

Tăng lương tối thiểu vùng làm giảm thu nhập

Ông Lê Văn Quang - Phó chủ tịch VASEP kiêm TGĐ Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú cho biết, việc tăng lương tối thiểu vùng chỉ gây bất ổn cho doanh nghiệp và thu nhập của NLĐ sẽ giảm.

 

Hạ Minh

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh