M

Thử sức với bài toán xếp que diêm của bạn đọc

Bạn đọc Nguyễn Thu Huyền chia sẻ bài toán về xếp que diêm.

Đề bài:

Có 6 que diêm xếp thành hai hình tam giác. Hãy di chuyển một que diêm để được bốn hình tam giác (độ dài que diêm như nhau).

Mời bạn đọc giải bài toán của bạn đọc Nguyễn Thu Huyền. 

Bạn đọc Nguyễn Thu Huyền

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn