M

Thử tài suy luận số học

Bằng tài suy luận, bạn hãy phát hiện quy luật điền số và tìm ra đáp án thích hợp.

Math Puzzles giới thiệu bài toán như sau:

Hãy điền số thích hợp thay cho dấu '?' trong hình dưới.

Thu tai suy luan so hoc hinh anh 1
Điền số thích hợp.


Đáp án của bài toán trên là gì? Các số trong hình tuân theo quy luật nào?

Hàng nghìn người giải sai bài toán 5 - 1 = ?

Đề bài rất đơn giản nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó được nhận xét là "bài toán dành cho người thông minh".

Nguyễn Sương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn