M

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga và Thứ trưởng- Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng.

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đại học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bùi Văn Ga. Ảnh: Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bùi Văn Ga. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 4 Thứ trưởng gồm: Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Nghĩa,  Phạm Mạnh Hùng và Bùi Văn Ga.

Hà Hùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Ủy ban Dân tộc
Ông Hà Hùng - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Ủy ban Dân tộc

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Hà Hùng giữ chức Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn Phòng, Tổng hợp, Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật; Xây dựng cơ bản; Đề án Học viện Dân tộc; Quy chế Dân chủ cơ sở của Cơ quan Ủy ban Dân tộc; Cải cách thủ tục hành chính; Điều hành kế hoạch chi tiêu, tài chính hàng năm của Cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chỉ đạo cung cấp thông tin cho người phát ngôn của Ủy ban Dân tộc sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng phụ trách các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổng hợp, Nhà khách Dân tộc, Ban xây dựng cơ bản, Văn phòng Đại diện phía Nam.

Hiện, Ủy ban Dân tộc có  7 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban là ông: Đỗ Văn Chiến, Nông Quốc Tuấn, Sơn Phước Hoan, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải và Hà Hùng.

Khánh An

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Chính phủBộ Giáo dục và Đào tạoThời sự