M

Tin nhắn thông báo thuê bao hết tiền

Chiều nay mưa gió rì rầm. Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai.

Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai gọi mình

Bỗng dưng tim đập thình thình

Một dòng tin nhắn khiến mình phát run

Đọc xong chỉ muốn ngất luôn

Tin nhắn thông báo thuê bao hết tiền

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm