M

Tờ nào để mua mắm?

Hôm ấy khách đến nhà Ngố chơi. Vợ làm cơm đãi khách. Đang nấu chị ta gọi Ngố vào bếp rồi đưa hai tờ 10 nghìn.

Nàng bảo: "Anh ra chợ mua cho em 10 nghìn rượu và 10 nghìn mắm".

Ngốc ra đến chợ rồi gọi điện cho vợ: "Tờ tiền nào để mua rượu và tờ nào để mua mắm?".

"Tờ nào mua mắm hay mua rượu chả được".

Chừng 5 phút sau, Ngốc lại gọi điện: "Chai nào đựng mắm và chai nào đựng rượu?".

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm