M

Tôi là cả ba

Trước khi mở cửa hàng, ông chủ nói với nhân viên: "Nếu thấy bọn tiếp thị sản phẩm đến, các cậu nói tôi đã ra khỏi thành phố nhé".

"Vâng, thưa ông".

"Còn nếu nhân viên thu thuế đến, hãy nói tôi sẽ gặp họ vào ngày mai".

"Chúng tôi biết rồi".

"Nếu bạn tôi đến, hãy bảo họ vào trong nhà".

Một lát sau, một người đàn ông xuất hiện. Cô bán hàng hỏi: "Ông là người tiếp thị sản phẩm, nhân viên thu thuế hay bạn ông chủ?".

"Tôi là cả ba".

"Vậy mời ông chờ vì ông chủ ra khỏi thành phố, ngày mai gặp ông chủ và vào trong nhà gặp ông chủ".

Bảo Bình

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống