M

Tổng tài sản ngành ngân hàng đạt trên 6,6 triệu tỷ đồng

Thống kê đến tháng 6/2015, tổng vốn điều lệ ngành ngân hàng đạt 448.000 tỷ đồng, trong khi vốn tự có hơn 540.000 tỷ đồng.

Dựa trên bảng cân đối tài khoản kế toán tháng 5 và báo cáo tài chính quý I/2015 của các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố thống kê một số chỉ tiêu cơ bản toàn ngành, tính đến hết tháng 6/2015.

Theo đó, tổng tài sản ngành ngân hàng đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng, tăng so với thống kê trong tháng 5 khoảng 120.000 tỷ đồng. Khối ngân hàng Nhà nước (bao gồm cả ngân hàng TNHH một thành viên Đại Dương) có tổng tài sản hơn 3 triệu tỷ đồng, chiếm 45,5%. Tài sản của nhóm ngân hàng cổ phần đạt hơn 2,67 triệu tỷ đồng.

Tổng vốn tự có của toàn ngành là 540.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 8,97%. Vốn điều lệ đạt hơn 448.000 tỷ đồng. Các công ty tài chính là nhóm duy nhất có tốc độ tăng trưởng âm (giảm 0,66% so với kỳ trước).

Hiện tại, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu chung của hệ thống đạt 13,28%. Nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước có chỉ số an toàn vốn tối thiểu thấp nhất, chỉ 9,38%. Tỷ lệ cao nhất thuộc về nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài (đạt hơn 34%).

Ngân hàng 2015: Nhiều cái tên sẽ biến mất

Có thể nói, chưa bao giờ thị trường tài chính Việt Nam lại chứng kiến làn sóng mua bán sáp nhập ngân hàng sôi động như năm nay.


T.A

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh