M

TP HCM bầu thêm Phó chủ tịch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý chủ trương bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân và UBND TP HCM thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP HCM theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Theo quy định về số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, UBND TP HCM có 13 thành viên (Chủ tịch, 6 Phó chủ tịch và 6 Ủy viên). 

Trong đó có 1 Phó chủ tịch thuộc diện luân chuyển (ông Nguyễn Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP HCM). 

Ngày 15/5, Thủ tướng đã ký Quyết định số 656/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP HCM giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Vì vậy UBND TP HCM còn 5 Phó Chủ tịch gồm ông Hứa Ngọc Thuận, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Hữu Tín, ông Lê Thanh Liêm và ông Tất Thành Cang. 

Phó chủ tịch TP HCM làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Lê Mạnh Hà, 58 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP HCM, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ ngày 15/5.

Công Khanh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự